چین اتصالات هدر پین سازنده

خانواده، یک چیز، با هم کار کنید، با هم برنده شوید، برای یک عمر

تور کارخانه

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd کارخانه

گرفتن اتصالات هدر پین & رابط هدر زن اکنون!

برای درخواست نقل قول اینجا کلیک نمایید

کارگاه

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 0

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 1

 

بخش قالب گیری تزریقی

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 2

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 3

 

بخش آزمون

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 4

 

بخش بسته بندی

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 5

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 6

 

 

اطلاعات تماس